• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1
In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. 
U hebt de keuze: u kunt een nieuwe koopovereenkomst met de juiste namen laten opmaken bij de gemeente maar u kunt dit ook aan de notaris doorgeven. Bij de overdracht van de kavel komt de akte dan op beide namen te staan.
Ja, dit mag na oplevering van de woning, of vóór oplevering met toestemming van de gemeente.
Nee, er is geen zelfbewoningsplicht meer. U bent niet meer verplicht om zelf drie jaar in het huis te wonen voordat u het mag verkopen.
Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft u een jaar voordat de grond moet worden overgedragen bij de notaris. Op dat moment moet de bouwvergunning zijn verleend. Daarna hebt u nog twee jaar voor het bouwen van uw huis.