• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1
In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs, de oppervlakte van de kavel,het kadastrale nummer, en de rechten en plichten van koper en verkoper.
U hebt de keuze: u kunt een nieuwe koopovereenkomst met de juiste namen laten opmaken bij de gemeente maar u kunt dit ook aan de notaris doorgeven. Bij de overdracht van de kavel komt de akte dan op beide namen te staan.
Nee, in de koopovereenkomst is een bewoningverplichting van 3 jaar opgenomen. U moet dus 3 jaar in de woning staan ingeschreven voordat u de woning mag verkopen.
Ja,er is een zelfbewoningsplicht van drie jaar. Deze periode gaat in vanaf inschrijving bij de gemeente op dat adres.
Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft u een jaar voordat de grond moet worden overgedragen bij de notaris. Op dat moment moet de bouwvergunning zijn verleend. Daarna hebt u nog twee jaar voor het bouwen van uw huis.