• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1
Deze website biedt een helder overzicht van alle kavels die in de gemeente Kampen beschikbaar zijn.

Mocht er iets niet duidelijk zijn voor u of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met mevrouw A. van Dam op nummer 038-3392812 of stuur een e-mail naar a.vandam@kampen.nl.
U kunt maar op één kavel een optie nemen. Als u een twee-onder-een-kapwoning wilt bouwen dan dient u samen met uw medebouwer het optieformulier in te vullen.
Met ingang van 1 januari 2019 betaalt u een reserveringsvergoeding van € 1.000,00 als u genoteerd wordt als eerste optienemer op een kavel. Als de optie schriftelijk bevestigd is ontvangt u een nota, die binnen een maand moet worden betaald. Als het bedrag niet tijdig door de gemeente is ontvangen vervalt de optie. Deze reserveringsvergoeding wordt bij de uiteindelijke overdracht van de kavel bij de notaris verrekend met de koopprijs. Mocht u de optie tijdens de optieperiode van 4 maanden laten vervallen dan heeft u geen recht op terugbetaling van de vergoeding.
Een optie is 6 maanden geldig. Als zich niemand anders voor die kavel meldt dan kan de optie worden verlengd. Meldt zich wel iemand dan moet u aan het eind van de optieperiode een beslissing nemen: of de kavel kopen of de volgende optienemer voor laten gaan.
Het toetsteam is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de welstandscommissie 't Oversticht, van het team Vergunningen, van het team Stedenbouw en het team Landschap van de gemeente.

Uw schetsplan wordt, de naam zegt het al, getoetst in dit team. U kunt zelf aanwezig zijn op dit 'spreekuur', als er daarna nog wijzigingen moeten worden aangebracht dan kan het aangepaste ontwerp worden ingestuurd. De data krijgt u natuurlijk in de loop van het proces van ons te horen.

Het voordeel van het bespreken van uw ontwerp in dit team is dat u bij het indienen van uw definitieve bouwaanvraag niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.
Ja, u zult zelf een medebouwer moeten zoeken. Het optieformulier moet door beide 'bouwpartners' worden ondertekend.  De gemeente heeft een lijst met zoekenden naar een medebouwer. U kunt zich hierop laten noteren. De lijst wordt op verzoek beschikbaar gesteld zodat u zelf contact met hen kan opnemen.

Mocht na het nemen van een optie een van de twee zich terugtrekken, dan heeft de overblijvende optienemer tot aan het eind van de optieperiode de tijd om een nieuwe medebouwer te zoeken. 
Als er nieuwe kavels beschikbaar komen wordt er meestal geloot. Dat kunt u lezen onder 'bouwlocaties'. Ook de formulieren voor deze loting zijn daar te vinden.

Mochten er daarna incidenteel kavels vrijkomen dan raden wij u aan contact op te nemen om te vragen naar de mogelijkheden.