De gemeente Kampen stelt eens per jaar de grondprijzen vast. In de grondprijzennota 2019 zijn die prijzen vastgesteld binnen een bandbreedte van € 290,00 tot € 400,00 per m2 excl. btw. Als u een kavel aanklikt op de kaart dan krijgt u de daarvoor geldende prijs te zien.
Naast de grondkosten zijn er diverse kosten waarmee u te maken krijgt. Bijvoorbeeld kosten voor de:

  • Architect
  • Aannemer
  • Aansluitkosten bij nutsbedrijven (met uitzondering van de gemeentelijke riolering, die is namelijk bij de grondprijs inbegrepen)
  • Bouwleges 
  • Notariskosten
  • Kadastrale rechten (uitmeet- en inschrijvingskosten in het openbare register)
  • Afsluitprovisie hypotheek
  • Taxatiekosten
  • Verkoopkosten van uw huidige woning
  • Overbruggingskrediet

Wij raden u aan om u, voorafgaand aan de koop van een kavel, goed te laten informeren door deskundigen op het gebied van zelf bouwen. Bekijk vooral uw financiële bestedingsruimte in relatie tot uw eisen en wensen goed. Deze informatie vormt de basis voor een succesvol zelfbouwtraject.