De prijs van een kavel kunt u vinden bij de desbetreffende kavel. 
De aansluiting op de riolering is inbegrepen in dit bedrag. De overige nutsaansluitingen moet u/uw bouwer zelf regelen met de betreffende bedrijven. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Bij de kavelprijs komt nog wel een bedrag voor het kadastraal afsplitsen van de kavel.
Wat betekent dit? Op het moment dat wij de kavel beschikbaar stellen maakt hij kadastraal nog onderdeel uit van een groter geheel. Bij de overdracht bij de notaris moet de kavel echter een eigen, uniek, nummer hebben dat kan worden ingeschreven in het Kadaster. Wij 'splitsen' dan ook na aankoop de kavel af van het grote geheel, en dan krijgt de kavel een eigen, definitief, kadastraal nummer. De kosten hiervan in 2021 bedragen € 105,00.
Naast de grondkosten zijn er diverse kosten waarmee u te maken krijgt. Bijvoorbeeld kosten voor de:

  • Architect
  • Aannemer
  • Aansluitkosten bij nutsbedrijven (met uitzondering van de gemeentelijke riolering, die is namelijk bij de grondprijs inbegrepen)
  • Bouwleges 
  • Notariskosten
  • Kadastrale rechten (uitmeet- en inschrijvingskosten in het openbare register)
  • Afsluitprovisie hypotheek
  • Taxatiekosten
  • Verkoopkosten van uw huidige woning
  • Overbruggingskrediet

Wij raden u aan om u, voorafgaand aan de koop van een kavel, goed te laten informeren door deskundigen op het gebied van zelf bouwen. Bekijk vooral uw financiële bestedingsruimte in relatie tot uw eisen en wensen goed. Deze informatie vormt de basis voor een succesvol zelfbouwtraject.