• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1
Nee. Het staat u vrij om zelf een bouwbedrijf te kiezen. Het is raadzaam om referenties te checken voordat u een overeenkomst aangaat.
Meestal wel. Om te bepalen of er onderheid moet worden vindt er eerst sondering op uw kavel plaats. Dit is een methode waarbij de draagkracht van uw grond wordt bepaald. Na de sondering weet u of er heipalen onder uw huis geplaatst moeten worden of niet. U vraagt als opdrachtgever zelf de sondering aan. Sonderen moet per kavel gebeuren omdat de onderlagen in de bodem dusdanig kunnen verschillen dat zelfs voor naastgelegen kavels geen richtlijnen zijn te geven.
Voor een gewone procedure staat in principe acht weken. Die termijn gaat in op het moment dat de gemeente alle benodigde stukken en informatie van u of uw bouwer heeft ontvangen. Als er bijzondere procedures gevolgd moeten worden dan is die termijn langer.