• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1
Ja, die mag u zelf kiezen. Als u kiest voor een notaris uit Kampen kunt u er zeker van zijn dat er snel en goed gewerkt wordt. Notarissen in Kampen hebben namelijk ervaring met de gang van zaken bij verkoop van bouwkavels in Kampen. Daarnaast zijn zij ook gemachtigd om namens de gemeente de overdracht te verzorgen. Notariaten van buiten Kampen moeten daarvoor speciaal een volmacht maken en die aan de gemeente ter ondertekening toesturen.
De gemeente mag geen verontreinigde grond verkopen om op te bouwen. In een bodemonderzoek wordt vooraf onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen voor het milieu of de volksgezondheid. Dit rapport is in te zien of op te vragen.
De grond wordt bouwrijp overgedragen, dus klaar om bebouwd te worden.
Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in de openbare weg te liggen. Uw aannemer doet een verzoek aan de nutsbedrijven om uw woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend aan de aannemer. Hij brengt op zijn beurt de kosten aan u in rekening, tenzij deze aansluitingskosten al onderdeel uitmaken van de met de aannemer gesloten/te sluiten koop-aannemingsovereenkomst.
Op het kavelpaspoort staat een pijl. Die is altijd naar het noorden gericht.
Wanneer het bouwverkeer geen gebruik meer hoeft te maken van een straat of buurt wordt de definitieve bestrating zo snel mogelijk aangelegd.
Als de definitieve bestrating door de gemeente is aangelegd stelt het Kadaster de definitieve maten van uw kavel vast. De oppervlakte kan afwijken van de eerder genoemde oppervlakte in uw koopovereenkomst. Dat kan zowel positief of negatief voor u zijn. Verrekening van deze vierkante meters is niet van toepassing.