Reeve – Kampen
    Zuideinderhof – Kamperveen
    Zalk
    De Thijs – Wilsum
    Stationskwartier – Kampen
    Het Onderdijks – Kampen

Projecten

Dank u wel voor uw belangstelling. We hopen dat u hier voldoende informatie kunt vinden over de verschillende locaties in Kampen waar u zelf uw droomhuis op een eigen kavel kunt (laten) bouwen.

In Kampen zijn veel mogelijkheden voor het kopen van een bouwkavel.  Verschilllende locaties, in de stad of daarbuiten, in een van de kernen van Kampen. Ieder project heeft zijn eigen karakter, dorps, landelijk, groenstedelijk. Aan het water, aan het groen, bij het station, bij scholen, en dat alles ook nog in verschillende prijsklassen. Keuze genoeg zouden we denken.

Wij doen uiteraard onze uiterste best om de gegevens actueel en juist te houden. Toch kan het gebeuren dat de getoonde informatie niet juist is. Informeer dus bij de gemeente Kampen naar de laatste stand van zaken en de diverse mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met mevrouw D. van der Stouwe, via mail d.vanderstouwe@kampen.nl

Wij wensen u veel plezier bij het zoeken van de geschikte plek.
Door de aanleg van het Reevediep is er ruimte ontstaan voor een nieuw woongebied; het dorp Reeve. Reeve is een dorp met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen. In de komende jaren wordt Reeve een waterrijk dorp met 600 woningen, met de mogelijkheid om uit te groeien naar een dorp van +/-1300 tot 1500 woningen. Reeve is vanaf 3 juni 2021 officieel een woonplaats binnen de gemeente Kampen en daarmee dus ook een echt dorp. Reeve ligt bij het Reevediep en is een dorp in het gebied Reevedelta. Reeve ligt relatief dicht bij de stad Kampen en de grotere stad Zwolle en ligt centraal ten opzichte van ontsluitingswegen.

Dorpse karakter
Wonen in Reeve is wonen met een dorpse uitstraling met buurtjes en hoven, waardoor een dorpse intimiteit ontstaat. Het dorpse karakter van Reeve komt ook in de architectuur van de woningen tot uitdrukking. Reeve heeft een sterke eigenzinnige identiteit door de volgende kenmerken: Reeve is een nautisch pioniersdorp in een rivierenlandschap in een omgeving waar de natuurelementen vrij spel hebben. De bebouwing is hier “te gast” in het landschap. Bouwen in Reeve is bouwen in een nieuw dorp in een nieuw landschap op en achter de unieke klimaatdijk.

Dorpskern
 De dorpskern, met een plein voor ontmoeting en op het dorp afgestemde voorzieningen, ligt op een uitgekiende plek in het plan, waar routes, diverse functies en uitzicht op het water bij elkaar komen. De dorpskern ligt op een verbreed en naar voren geschoven deel van de klimaatdijk, tevens een uniek uitzichtpunt, aan het Reevediep, en bij de sluis die het binnendijkse water verbindt met het water van de randmeren, bij de buitenhaven en op het knooppunt van doorgaande langzaam verkeersroutes.Meer informatie over Reeve is te vinden via https://reeve.nu  

Kavels te koop
Een aantal kavels in Reeve op Het Eiland en in de Dorpskern is weer beschikbaar gekomen. Het gaat om vijf kavels voor vrijstaande woningen en zes kavels  voor twee-onder-een-kapwoningen.
Heeft u belangstelling of wilt u meedoen met de loting voor deze kavels, dan kunt u in de rode kolom op deze pagina een inschrijfformulier downloaden.
U kunt zich inschrijven vanaf donderdag 16 maart 2023 (vanaf 15.00 uur) tot donderdag 13 april 2023 12.00 uur en dit inschrijfformulier mailen naar reeve@kampen.nl 
Let op: per kavel is een zogenaamd 'kavelpaspoort' beschikbaar; niet alleen een tekening, maar ook een uitgebreide toelichting. Dit kunt u vinden bij LEES MEER als u de individuele kavels op de kaart aanklikt.

Kavels Zuideinderhof Kamperveen te koop

Er zijn nog enkele bouwkavels te koop aan het Zuideinderhof in Kamperveen. Het gaat om één kavel voor een vrijstaande woning (ZH 23 opp. 644m2) en twee kavels voor twee-onder-een-kap woningen (ZH 29/31 opp. 306m2/ opp. 308m2).

Inschrijving is mogelijk van 8 juni 2023 tot 6 juli 2023 om 12.00 uur. De formulieren voor inschrijving staan vanaf die datum in de rode kolom, rechts op de pagina.

Bij meerdere inschrijvingen voor de kavels wordt de toewijzing bepaald door loting. Als er op 6 juli om 12.00 uur geen inschrijvingen zijn, worden de bouwkavels direct toegewezen aan de eerste inschrijving voor een bouwkavel die na de deze datum binnenkomt. Er vindt dan geen loting meer plaats.
Op dit moment zijn er geen bouwkavels beschikbaar in Zalk.

Maar.......een aantal mensen heeft zich verenigd in een collectief, dat samen met Dorpsbelangen Zalk en de gemeente Kampen de mogelijkheden onderzoekt om tot een gezamenlijk project van woningbouw in Zalk te komen.

Wilt u meer weten over deze plannen en ook meepraten en meedenken? Hiernaast vindt u de link naar meer informatie!


Het plan De Thijs in Wilsum biedt de mogelijkheid voor de bouw van ruim vijftig eengezinswoningen in verschillende woningcategorieën. De nieuwe woningbouwlocatie ligt aan de oostzijde van de dorpskern Wilsum tussen de Thijsweg, de Dorpsweg, de Van Lierweg en de H. Evinkweg. Er zijn momenteel geen bouwkavels meer beschikbaar.

Maar.......een aantal mensen heeft zich verenigd in een collectief, dat samen met Dorpsbelangen Wilsum de mogelijkheden onderzoekt om tot een gezamenlijk project van woningbouw in Wilsum te komen, een zogenaamd cpo-project {collectief particulier opdrachtgeverschap).

Wilt u meer weten over deze plannen? Stuur dan een berichtje naar cpo@wilsum.info

 

.De nieuwste woonwijk van Kampen wordt ontwikkeld op een toplocatie! De wijk ligt erg centraal: dichtbij de stad, dichtbij het NS-station Kampen-Zuid, dichtbij de N50 en ook nog eens aan de rand van de prachtige natuurlijke omgeving van Kampen.

De gemeente heeft momenteel  nog één bouwkavel aan de Koploper beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor deze kavel zijn al gesprekken gevoerd met twee belangstellenden. 

Let op: de gemeente verkoopt de bouwkavels met de verplichting dat u de woning 3 jaar zelf moet bewonen!

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw D. van der Stouwe via e-mail d.vanderstouwe@kampen.nl 
Het Onderdijks is een groene, duurzame en kindvriendelijke wijk in ontwikkeling. Het is een aantrekkelijke en ruim opgezette woonwijk met veel groen. De wijk ligt dicht bij de IJssel en de natuurlijke omgeving van Kampen maar ook dichtbij de gezellige historische binnenstad van Kampen waar altijd veel te doen is. Verder zijn vele voorzieningen als winkels, scholen, speeltuinen, fietsroutes en sportvelden binnen handbereik.

In het laatste deelgebied van Het Onderdijks, De Terpen, wordt volop gebouwd. Onderdeel van De Terpen is De Eigenwijze Terp, een kavel van ca 1100 m2, bestemd voor de bouw van één woongebouw, waarin tenminste twee huishoudens gaan wonen. Het adres van de kavels op de Eigenwijze Terp wordt Notarisappel 44-46. Inmiddels heeft de verloting van de vier inschrijvingen plaats gevonden  De kavel is onder optie en daarmee niet meer beschikbaar. 

Op je eigen wijze bouwen op de eigenwijze terpOverzicht terpen aangepast

Ruimtelijke kwaliteit

Het Beeldregieplan voor de Terpen, wat deel uitmaakt van het bestemmingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 4e uitwerking De Terpen’ en definitief is, is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020.  Hierin wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de Eigenwijze Terp, toegelicht.

Oogstrelende en eigentijdse architectuur

Het streven van de gemeente is dat er één bijzonder, oogstrelend bouwwerk op deze terp komt. Deze terp ligt midden in de buurt en is van alle kanten zichtbaar vanuit het rondom gelegen buurtgroen.

De specifieke architectonische beeldkwaliteitseisen waar de architect van het gebouw op de Eigenwijze Terp aan moet voldoen, zijn als volgt in het Beeldregieplan genoteerd: “Hier wordt een bijzondere, van de overige bebouwing afwijkende gebouwvorm en/of kleur- en materiaalgebruik nagestreefd. Het is een gebouw met een eigentijdse, aansprekende en samenhangende architectuur. In elk geval is de materialisatie van de kappen afwijkend van die van de overige bebouwing in De Terpen of wordt een plat dak toegepast. Toepassing van een rieten kap is een uitdaging, waarmee treffend uitdrukking kan worden gegeven aan de landschappelijke situering.”