• Het-Meer-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Kamperveen-Zuideinde-foto-(3)-Foto-Tennekes copy
  • Stationskwartier-foto-(1)-Foto-Tennekes copy
  • Wilsum-foto-(2)-Foto-Tennekes copy
  • Zalk-foto-(4)-Foto-Tennekes copy
  • het_onderdijks
  • het_onderdijks1

Let op: onderstaande procedure is niet van toepassing op kavels die worden verloot. De spelregels voor die verloting en verdere afhandeling vindt u bij de desbetreffende projecten/bouwlocaties.In 6 stappen van 'eerste contact tot eerste steen'


Stap 1: Een vrijblijvend en informatief gesprek
Een kavel kopen is niet niets! Graag willen we u voorzien van de juiste informatie en goede begeleiding bieden. Allereerst verwijzen wij u graag naar het tabblad "Bouwlocaties", waar u meer kunt lezen over het betreffende project. Mocht u interesse hebben in een kavel dan nodigen we u uit voor een geheel vrijblijvend en oriënterend gesprek met één van onze stedenbouwers. Misschien hebt u zelf al een idee van de woning die u wilt bouwen? De stedenbouwer kan meteen meedenken en kijken of die woning past binnen het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Veder geven we uitleg over de diverse mogelijkheden en nemen we samen het proces door. Een gesprek plannen? Neem contact op met mevrouw A. van Dam via e-mail a.vandam@kampen.nl. Zij kan u ook vertellen of er al belangstelling is voor een bepaalde kavel. Die belangstelling wordt namelijk niet getoond op de website.

Hebt u belangstelling voor een twee-onder-eenkapwoning? Dan moet u al een medebouwer hebben en samen met die medebouwer dat gesprek aangaan. Zonder medebouwer is dat niet mogelijk! Mevrouw Van Dam kan u misschien helpen bij het vinden van een medebouwer. Zij houdt een lijst bij van 'zoekenden naar een medebouwer' en stelt die beschikbaar.

Stap 2: De kavel in optie/reserveringsvergoeding
Als de stedenbouwkundige heeft beoordeeld dat u met uw plan op de juiste weg bent, dan ontvangt u na dat gesprek een optieformulier van mevrouw Van Dam. U heeft dan een maand de tijd om het formulier te retourneren en een optie te nemen op een kavel. Als al een andere belangstellende  een gesprek met de stedenbouwkundige heeft gehad voor deze kavel en u wilt toch een optie nemen, dan krijgt de eerdere belangstellende een week de tijd om als eerste een optie te nemen. Zo niet, dan bent u in beeld als eerste optienemer.

Op het moment dat we het formulier ingevuld en ondertekend retour hebben ontvangen wordt de kavel vier maanden voor u gereserveerd. U ontvangt daarna een nota van € 1.000,00, dit is de reserverings/optievergoeding. Dit bedrag moet binnen een maand door ons zijn ontvangen, anders vervalt de optie. Bij de uiteindelijke overdracht van de kavel bij de notaris wordt dit bedrag verrekend.

Besluit u de optie in te trekken dan heeft u geen recht op teruggave van de vergoeding.

Mocht u na deze vier maanden nog geen beslissing kunnen nemen dan is het mogelijk de optie te verlengen, behalve als zich een volgende optienemer heeft gemeld. Wanneer tussentijds iemand anders geïnteresseerd is in dezelfde kavel dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Stap 3: Plannen maken en vergunningen aanvragen
Nu is het tijd om een bouwtekening te (laten) maken. Deze kan ingediend worden bij uw contactpersoon. Een toetsteam binnen de gemeente zal de bouwtekening doornemen. Dit team kijkt of er voldoende samenhang bestaat met de andere kavels en of er rekening gehouden wordt met de buitenruimteplannen. Het toetsteam is er ook om u te ondersteunen bij het kiezen van verschillende materialen. Op deze manier komt u in het verdere proces niet voor onverwachte verrassingen te staan. U/uw bouwer/architect kan aanwezig zijn bij de bespreking van uw plan in het toetsteam. Als het toetsteam groen licht geeft op uw plannen, kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

Stap 4: De koopovereenkomst
Een belangrijke stap: u gaat de kavel kopen! Wanneer u besluit de kavel te kopen wordt de koopovereenkomst in tweevoud naar u toegezonden, evenals een verkooptekening. De getekende koopovereenkomsten stuurt u vervolgens binnen vier weken terug naar de gemeente. Dan wordt het verkoopbesluit genomen en ondertekent de burgemeester de overeenkomsten. Eén van de getekende overeenkomsten krijgt u, als koper, terug. Ook zorgen we dat het notariskantoor, waarvan u de naam u heeft ingevuld op de koopovereenkomst, de benodigde stukken voor de overdracht van ons krijgt.

Stap 5: Overdracht en betalen
De koopsom inclusief de hierover verschuldigde belasting (btw) moet bij de notariële overdracht worden voldaan. Verder dient u er rekening mee te houden dat er voor de grondoverdracht en de hypotheekakte notariële en kadastrale kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de koopsom. De notaris kan u daarover meer vertellen.

In de verkoopvoorwaarden, waarnaar wordt verwezen in de koopovereenkomst, is gesteld dat de grond uiterlijk een jaar na ondertekening (door de burgemeester) bij de notaris moet worden overgedragen. Mocht die datum niet worden gehaald, dan rekenen wij een rente van 6%. De rentetoerekening loopt van die datum tot aan het moment van passeren van de notariële akte. 

Stap 6: Bouwen maar!
Nu het hele proces doorlopen is wordt het tijd om te gaan bouwen! Zodra de bouwvergunning is verleend kan de grond worden overgedragen bij de notaris. De grond wordt bouwrijp overgedragen. Let er hierbij wel op dat er binnen zes weken na afgifte van de bouwvergunning nog bezwaar kan worden gemaakt. Nadat de bouwkavel bij de notaris is overgedragen moet er binnen een jaar worden gestart met de bouw van de woning. De woning moet binnen twee jaar na overdracht gebouwd zijn.

Starten met de bouw voordat de kavel is overgedragen heeft tot gevolg, overeenkomstig de voorwaarden in de koopovereenkomst, dat er een boeterente van 6% wordt berekend vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de overdracht bij de notaris.